Demre dat 100 kilometer van Kemer ligt is vooral bekend om sint Nikolaas. Maar de stad en omgeving heeft meer te bieden: de Ruines van het antieke Myra met het theater, de indrukwekkende graven en sinds 2010 ook een opgegraven christelijke kapel uit de elfde of twaalfde eeuw na Christus. De haven van Andriake is ook de moeite waar al zien de meeste toeristen die alleen als startpunt.

Eerst kort wat over sint Nikolaas. De legendarische Nikolaas is een versmelting van twee personen. De bisschop van Myra die waarschijnlijk in het jaar vierhonderd in Lycie leefde en het abt van Sion die in 564 in Lycie stierf. Uit deze twee historische personen werd in het jaar zeshonderd de fictieve gestalte van de wonderlijke en overmachtige bisschop van Myra gecreeerd die in talrijke verhalen en mythes voorkomt.

Vermoedelijk werd in het jaar vijfhonderd over het graf van de bisschop Nikolaas in Myra een kerk gebouwd die zich snel als pelgrimsoord ontwikkelde. Omdat pelgrimstochten populair waren in die tijd, roofden in het jaar 1097 kooplui/piraten uit de Italiaanse stad Bari de resten van Nikolaas uit Myra en brachten het mee naar huis. Bari had daarmee een nieuwe pelgrimsattractie. De eens populaire kerk in Myra zonk in de volgende jaren naar onbeduidend niveau.

De Russische tsaar Nikolaas I liet vanaf 1853 de kerk in Myra / Demre weer opbouwen. In de jaren na 2000 werden opgravingen en herstelwerkzaamheden uitgevoerd door de universiteit van Ankara in samenwerking met het museum in Antalya. Daarbij werden onder andere oude wandschilderingen opgegraven.


De reisbureaus in Kemer bieden dagtochten naar de kerk samen met bezichtiging van de Lycische rotsgraven en theater, een boottocht naar de gezonken stad kekova en middageten. Alleen de weg er naartoe biedt al verschillende fantastische uitzichten.

De lycische rotsgraven, het theater en andere zichtbare ruines zijn overblijfselen van de antieke stad Myra.


Koophuis Turkije