In het najaar van 2011 zijn we voor het eerst met onze kinderen naar Side op vakantie geweest. Dit beviel prima, zodat we besloten in het najaar van 2012 weer met het hele gezin te gaan. In het tussenliggende jaar groeide de gedachte om wat geld te beleggen in onroerend goed. Vanwege de slechte economische situatie echter niet in Nederland. Mede door onze kinderen werd het idee sterker om iets te zoeken in Turkije en wel in de buurt van Side. Tijdens onze reis in de herfstvakantie van 2012 kwamen we, na een paar teleurstellende bezoekjes aan appartementencomplexen, via de website van Real Turkey in contact met Bareld Meinen.

Na inventarisatie van onze wensen hebben we vervolgens na bemiddeling van Bareld nog tijdens deze vakantie met een medewerker van het bouwbedrijf Kaya Homes o.a het project The Valley bezocht. Uiteindelijk hebben we een 2 weken later besloten een appartement op dit complex te kopen. Maar dan ben je er nog niet! Wat komt er daarna veel op je af! Het is heel goed dat je dan een organisatie als Real Turkey hebt die je helpt om het overzicht te bewaren en weet wat er gebeuren moet. Het contact was daarbij telkens heel persoonlijk. Zelfs een bezoek bij ons thuis in Zwolle werd in november 2012 geregeld. Zonder de deskundigheid van Real Turkey hadden we wellicht van de koop afgezien omdat je dan echt niet weet wat je allemaal moet doen. Ook het taalprobleem is dan heel groot.

Tijdens het bezoek in Zwolle werd allerlei informatie door ons gevraagd en door Bareld gegeven. Het eindigde er mee dat we het koopcontract tekenden. Ook daarna bleef de (na-)zorg goed. Eind december hebben we, onder de condities van een orientatiereis, een bezoek gebracht aan Side en met behulp van Frances alle meubels en huisraad gekocht voor ons nieuwe appartement. Ook de noodzakelijke bezoeken aan bank, belastingkantoor ed. werden gezamenlijk gedaan. Ook met Frances hebben we het contact als heel prettig en open ervaren. En ook nu nog, nu we regelmatig in Side op vakantie gaan, is het contact gebleven. Een bezoekje van Bareld of Frances, bereikbaar zijn en bemiddelen als er probleempjes zijn rond het appartement of park, contact onderhouden met bouwer en projectontwikkelaar.

We stellen het zeer op prijs en zijn blij met jullie.

Hartelijke groet,
Fam. Sollie